27/05/2022 | Tel. -877011351- | Catàleg | Novetats  |  Ofertes | Notìcies
Cerca: English Espa catala
  Inici » Catàleg » Política de Privacitat El meu compte  |  Veure la Cistella   

Política de Privacitat

Per la simple visita a la web, les persones que accedeixin a la mateixa no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.
Quan hagi de subministrar, el lloc web informa sobre el caràcter voluntari o obligatori del lliurament de dades. Per gaudir de determinats serveis, el Client ha de registrar-se. No obstant això, l ´ordinador on està allotjada la web utilitza cookies per millorar el servei prestat per Miquel Import SCP. Aquestes galetes s ´instal·len automàticament a l ´ordinador emprat pels clients, però no emmagatzemen cap tipus d ´informació personal relativa a aquests. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.
' COOKIES '

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la normativa europea Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d ´octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d ´aquestes dades, i Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, l ´informem que les dades personals que ens faciliti en l ´emplenament de qualsevol formulari existent en info@miquelimport.com, el contacte, o la remissió d ´un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de Miquel Import SCP:

Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com, per a la gestió comercial que ens vinculi, la seva anàlisi comercial i / o l ´enviament d ´ofertes i descomptes que realitzi Miquel Import SCP, en el cas que així ho manifesti expressament com a Client, si no ens manifesta la seva oposició expressa amb posterioritat.

Implica l ´acceptació d ´aquesta Política de Privacitat, així com l ´autorització a Miquel Import SCP perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats d ´acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l ´estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.
Miquel Import SCP presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. El Client que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d ´un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems exposats en aquests Termes i Condicions. Respecte aquella informació que sigui remesa per majors de 18 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat. El client autoritza expressament a Miquel Import SCP perquè les dades d ´aquest registre i quants s ´obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre les dues parts puguin ser facilitades a les empreses del grup perquè aquestes empreses puguin efectuar estudis de mercat i oferir-li al client productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

CANCEL·LACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per Miquel Import SCP ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s ´ha exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de Miquel Import SCP per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals i obligacions fiscals i tributàries. Correspon als Clients l ´actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d ´accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals. Per exercir aquesta facultat el Client haurà de remetre un correu electrònic a info@miquelimport.com sol·licitant "DONAR-SE DE BAIXA" o dirigir-se per escrit a Miquel Import SCP; C/ Tarragona 1 - Sarral (43424) TARRAGONA.

Continua

Segueix-nos a Facebook
Segueix-nos a Google+
DOWNLOAD
   |  4735   |  dijous 24 març, 2022  |  2   |  
Copyright © 2022 Miquel Import SCP
Producido por Granmikixstudios